«Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Συλλογών και Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη»

Αντικείμενο του έργου αυτού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», είναι η ψηφιακή τεκμηρίωση επιλεγμένων αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου, η προβολή τους μέσα από το διαδίκτυο και τις ψηφιακές εκδόσεις, καθώς και η δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

Α. Τη δημιουργία εργαστηρίου για την ψηφιοποίηση των αντικειμένων του Μουσείου (αγγεία, υφάσματα, ζωγραφικά έργα, έπιπλα, κοσμήματα, αρχειακό υλικό φωτογραφιών, εγγράφων, θεατρικών κοστουμιών, κλπ.), και την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού τεκμηρίωσης και διαχείρισης συλλογών και αρχείων.

Β. Την πολιτισμική τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση επιλεγμένου συνόλου αντικειμένων, το οποίο αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα των συλλογών και των αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού δημιουργείται είτε μέσω ψηφιακής φωτογράφηση, είτε μέσω σάρωσης. Οι πληροφορίες για τα αντικείμενα καταγράφονται στο Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Συλλογών και περιλαμβάνει την πολιτισμική τεκμηρίωση και την τεκμηρίωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή τεκμηρίωση αφορά (αριθμοί κατά προσέγγιση): Γ. Τη δημιουργία πολύγλωσσων ηλεκτρονικών εκδόσεων:

α) DVD-ROM με τίτλο «Οι Έλληνες Σκηνογράφοι και το Αρχαίο Δράμα», το οποίο αξιοποιεί τον πρόσφατο εμπλουτισμό των Συλλογών του Μουσείου με σημαντικά θεατρικά αρχεία, σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά).

Demo εφαρμογής

β) DVD-ROM με τίτλο «Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των Περιηγητών: 17ος-19ος αιώνας», το οποίο συνθέτει το πορτρέτο της πόλης μέσα από τα έργα και τις αναφορές των περιηγητών-ταξιδιωτών, σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά).

Demo εφαρμογής

Δ. Την αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Μπενάκη, η οποία περιλαμβάνει:
Επισκεφθείτε τις ψηφιοποιημένες συλλογές του Μουσείου

Επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του Μουσείου

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους (υπουργείο Πολιτισμού).