ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Προσφορά Εργασίας

Το Μουσείο Μπενάκη δέχεται κατά καιρούς έναν περιορισμένο αριθμό εθελοντών, ακόμα και φοιτητών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα διάφορα επιστημονικά τμήματα για ένα προσυμφωνημένο διάστημα.

Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιαίτερα προικισμένοι εθελοντές δέχονται πρόταση από το Μουσείο να ενταχθούν στο έκτακτο και αργότερα στο μόνιμο προσωπικό του, μετά την αποφοίτησή τους και τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Τέτοιες προσλήψεις είναι εφικτές, εφόσον οι οργανικές ανάγκες του Μουσείου το απαιτούν και οι οικονομικές του δυνατότητες το επιτρέπουν.

Εθελοντές μπορεί επίσης να αναλαμβάνουν κάποια προσωρινή απασχόληση, όπως φύλαξη αιθουσών, υποδοχή φιλοξενούμενων κλπ.

Αποστολή δήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού στο volunteers@benaki.gr