ΜΠΕΝΑΚΗ
ΔΩΡΕΕΣ ON-LINE
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Benaki Heart Κάνε ένα δώρο στο Μουσείο Μπενάκη σήμερα

Υποστηρίζοντας το έργο του Μουσείου συμμετέχεις ενεργά στις δράσεις του. Ακόμη περισσότερες εκθέσεις, εκδόσεις, έρευνα, εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται πράξη με τη δική σου βοήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για φορολογική απαλλαγή

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2238/1994, οι χρηματικές δωρεές μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή εφόσον, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο ως δωρεά προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τα ημεδαπά ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που νόμιμα έχουν συσταθεί και επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, υπερβαίνουν το ποσό των € 100 και έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το συνολικό ετήσιο ποσό των δωρεών και χορηγιών που καταβάλλονται από 1.1.2010 και μετά, στο οποίο υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 10% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Το Μουσείο Μπενάκη είναι ίδρυμα κοινωφελές που ιδρύθηκε με το Ν.4599/1930 και αποδεδειγμένα επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς (αποφ. ΥΠ.ΠΟ. ΦΕΚ 1141/29-10-1998).

Ποσά δωρεάς

Που θα ήθελες να χρησιμοποιηθεί η δωρεά σου ?

Στοιχεία δωρητή

Τα προσωπικά δεδομένα εγγραφής είναι απολύτως ασφαλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθεί η πολιτική προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Το Μουσείο Μπενάκη («Μουσείο») διατηρεί συγκεκριμένη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε κατά την online δωρεά, την online εγγραφή ως Μέλος του «Μουσείου» και την online δημιουργία λογαριασμού στο e-shop του Πωλητηρίου του «Μουσείου», διαφυλάσσονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το «Μουσείο» για

  • την εγγραφή και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας,
  • την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις δωρεών κ.ά.)
  • καθώς και για την ενημέρωσή σας.

Τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε κατά την πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Alpha.

Το «Μουσείο» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την παρούσα σελίδα. Παρακαλώ όπως βεβαιωθείτε πως είσαστε ικανοποιημένοι με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του «Μουσείου».


Τρόπος πληρωμής