ΜΠΕΝΑΚΗ
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΕΩΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Benaki Heart Υιοθεσία Θέσεως

Η «Υιοθεσία Θέσεως» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα χορηγικής υποστήριξης του Μουσείου Μπενάκη. Δίνει τη δυνατότητα σε δωρητές να αναλάβουν τα έξοδα μιας Διοικητικής, Επιστημονικής ή άλλης θέσης σε ετήσια βάση. Ο κάθε δωρητής μπορεί να επιλέξει τον τομέα και δραστηριότητα του Μουσείου που θέλει να υποστηρίξει και να παρακολουθεί την προσφορά του να μετατρέπεται σε παραγωγικό έργο, βοηθώντας με ουσιαστικό τρόπο την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου. Από την έναρξη του προγράμματος το 2012 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 16 ανάλογες υιοθεσίες.

Πληροφορίες συμμετοχής στο χορηγικό πρόγραμμα στο τηλέφωνο 212 6875299 και στο e-mail development@benaki.gr.