ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
 

Για την προβολή των συλλογών του και την προώθηση της έρευνας το Μουσείο εκδίδει από το 2001 ένα ετήσιο περιοδικό
(Μουσείο Μπενάκη), που δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία
των συλλογών του, καθώς και τα ετήσια πεπραγμένα των ερευνητικών του τμημάτων. Στις σελίδες του φιλοξενούνται
ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία συνοδεύονται από αγγλική ή ελληνική περίληψη, αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι το υλικό του Μουσείου είναι ποικίλο, διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το περιοδικό κατά συνέπεια ενισχύει
τον διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως της αρχαιολογίας, της λαογραφίας, της κοινωνικής
ανθρωπολογίας, της μουσειολογίας, της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης,της ιστορίας της αρχιτεκτονικής κ.ά.

Το 2014 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το περιοδικό: χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),
τα παλαιότερα αλλά και τα επόμενα τεύχη του περιοδικού Μουσείο Μπενάκη, όπως και τα παραρτήματά του,
θα κυκλοφορούν, παράλληλα με την έντυπη έκδοσή τους, και ηλεκτρονικά, προσφέροντας έτσι εύκολη πρόσβαση
τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση journal.benaki.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 13-14, 2013-2014

Χρόνος Έκδοσης: 2016
ISSN: 1109-4109
(Ελληνικά / Αγγλικά)
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 11-12, 2011-2012

Χρόνος Έκδοσης: 2015
ISSN: 1109-4109
(Ελληνικά / Αγγλικά)
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 10, 2010

Χρόνος Έκδοσης: 2013
ISSN: 1109-4109
(Ελληνικά / Αγγλικά)
 
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 9, 2009

Μουσείο Μπενάκη
Χρόνος Έκδοσης: 2011
ISSN: 1109-4109
(Ελληνικά / Γαλλικά / Αγγλικά)
 
  1 2 3 4 ΕΠΟΜΕΝΗ