ΜΠΕΝΑΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Το Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη λειτουργεί από το 1974 και αποτελείται από επτά, διαφορετικά κατά ειδικότητα, εργαστήρια:
Εικόνας - Ελαιογραφίας και Ξυλόγλυπτου
Κεραμικού
Μετάλλου - Γυαλιού και Οστέινου υλικού
Τοιχογραφίας
Υφάσματος
Φωτογραφίας
Χαρτιού


Κύριο έργο του τμήματος είναι η εξέταση με τεχνικά μέσα, η συντήρηση και αποκατάσταση των έργων των συλλογών του Μουσείου και η πρόληψη της περαιτέρω φθοράς τους με την εξασφάλιση των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης και αποθήκευσής τους.

Όλες οι επεμβάσεις κατά τη συντήρηση στοχεύουν στη παρουσίαση των έργων κατά τρόπο συνεπή, αισθητικά αποδεκτό και σύμφωνο με τις προθέσεις του καλλιτέχνη, έχοντας ως δεδομένη την πάροδο του χρόνου, τις ενδεχομένως αντίξοες συνθήκες διατήρησής τους καθώς και άλλους μη αντιστρέψιμους παράγοντες.

Από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας του τμήματος είναι η έρευνα των έργων ως προς τη δομή, τα υλικά κατασκευής τους, και ως προς την κατάσταση διατήρησής τους, με τη βοήθεια ειδικών φωτογραφικών μεθόδων ακτινογράφησης, μικροσκοπικής παρατήρησης και φυσικοχημικών αναλύσεων.

Επιλεγμένες δραστηριότητες του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης: benakiconservation.wordpress.com

Αρμοδιότητες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους φορείς
Συνεργασίες
Επικοινωνία