ΜΠΕΝΑΚΗ
MATERIAL AUDIOVISUAL
Benaki Museum
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH
PÁGINA INICIAL
  En esta unidad se presenta una nueva serie de libros, que constituyen ediciones exclusivas del Museo Benaki
o realizadas por el Museo en colaboración con otras entidades.
CATALOGO DE LAS PUBLICACIONES 2017
(multilingüe: griego/ingles)
  13 TÍTULOS
Clasificación
(collective work)
Σεμινάριο Διάσωσης & Διαχείρισης Φωτογραφικών Συλλογών. Πρακτικά


Museo Benaki
Año de Publicación: 2010
(multilingüe: Griego / Ingles)
 
DVD-ROM: Greece at the Benaki Museum


Museo Benaki
Año de Publicación: 2004
(Ingles)
 
 
CD Rom - PC: Ο κρυμμένος θησαυρός


Museo Benaki
Año de Publicación: 2004
(Griego)
 
DVD ROM: Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη


Ediciones Kastaniotis, Museo Benaki
Año de Publicación: 2002
(Griego)
 
  1 2 3 DESPUÉS