ΜΠΕΝΑΚΗ
JOURNAL
Benaki Museum
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ESPAÑOL
HOMEPAGE
BACK  
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012
Published
2015

Number of pages
300

Dimensions
21,5 x 28

ISSN
1109-4109

Language
Greek / English

 
Studies
Φαρμακαλίδου Ελένη - Βερόνικα
Η τεχνολογική µελέτη µιας αιγυπτιακής µάσκας από τη συλλογή Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:9-29, 2015
Summary (English)
Σακελλαρόπουλος Τάσος , Ιμσιρίδου Γεωργία
Κώστας Καλυβιώτης: «Είµαι ο Αντρέας της ΕΠΟΝ»
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:31-55, 2015
Summary (English)
Δεληβορριάς Άγγελος
Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας και η Γενιά του Μεσοπολέµου
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:57-72, 2015
Summary (English)
Vlizos Stavros
Amykles Research Project: Excavation Works 2005-2010
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:75-103, 2015
Summary (Greek)
Katie Demakopoulou
The Early Cult at the Amyklaion The Mycenean Sanctuary
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:105-112, 2015
Summary (Greek)
Vicky Vlachou
The Spartan Amyklaion: The Early Iron Age Pottery from the Sanctuary
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:113-124, 2015
Summary (Greek)
Bilis Themistoklis , Magnesali Maria
Issues Concerning the Architectural Reconstruction of the Monuments of the Sanctuary of Apollo Amyklaios
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:125-135, 2015
Summary (Greek)
Manolis Korres
The Pediment of the Statue
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:137-138, 2015
Summary (Greek)
Georgia Kokkorou-Alevras
“Throne” of Apollo Amyklaios Provenance of the Stones: Preliminary Conclusions
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:139-147, 2015
Summary (Greek)
Eleni Zavvou , Athanassios Themos
The Epigraphic Evidence of the Sanctuary of Apollo Amyklaios
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:149-152, 2015
Summary (Greek)
Hyakinthos and Apollo of Amyklai: Identities and Cults. A Reconsideration of the Written Evidence
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:153-161, 2015
Summary (Greek)
Eleni Kourinou , Yanis A. Pikoulas
The Access to Amyklaion
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:163-167, 2015
Summary (Greek)
Paraskevas Matalas
Searching for the Amyklaion: For a History of the ‘Discovery’ of the Sanctuary in the Modern Era
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:169-177, 2015
Summary (Greek)
Vlizos Stavros
A Theoretical Approach to the Conservation and Management of Archaeological Sites: The Case of the Spartan Sanctuary of Apollo Amyklaios
MOUSEIO BENAKI 11-12, 2011-2012:179-191, 2015
Summary (Greek)
 
Event Image
Book launch of the new double volume 11-12 of the Benaki Museum Journal

Monday 12/10/2015
Athens