ΜΠΕΝΑΚΗ
JOURNAL
Benaki Museum
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ESPAÑOL
HOMEPAGE
BACK  
MOUSEIO BENAKI 10, 2010
Published
2013

Number of pages
287

Dimensions
21,5 x 28

ISSN
1109-4109

Language
Greek / English

Χαρτόδετο
Price : € 15

 
Studies
Πωλογιώργη Μέλπω
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:9-18, 2013
Summary (English)
Maria Xanthopoulou
Martyrs, monks, and musicians: Two enigmatic Coptic vases in the Benaki Museum and their parallels

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:19-51, 2013
Summary (Greek)
Milanou Kalypso
A thirteenth-century icon of the Virgin and Child in the Benaki Museum: observations on its technique and restoration

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:53-81, 2013
Summary (Greek)
Dimitrios Doumas
Reconstructing the Image: A Discussion on the Effectiveness of Restoration Methods for Painted Surfaces. Theory and Practice at the Benaki Museum Conservation Department

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:83-103, 2013
Summary (Greek)
Πανωραία Μπενάτου
Ξυλόγλυπτο αρτοφόριο με ζωγραφικό διάκοσμο από το Μουσείο Μπενάκη: εικονογραφική και τεχνοτροπική προσέγγιση

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:105-122, 2013
Summary (English)
Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου , Χαράλαμπος Πασσαλής
Νεράιδες: η ολέθρια γοητεία

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:123-136, 2013
Summary (English)
Μαρία Μάττα , Παναγιώτης Ηλίας , Δέσποινα Ρόμπολα
Ψηφιακή αναπαραγωγή συµπληρώσεων σε χάρτινες στερεοσκοπικές

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:137-159, 2013
Summary (English)
Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Το κτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών και η εσωτερική του διακόσµηση: µια πρόταση του Α.Α. Πάλλη του 1934

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:161-176, 2013
Summary (English)
Τόνια Πανταζοπούλου , Τσάκωνα Πίτσα
Η δωρεά του Κυριάκου Ντελόπουλου στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη: 292 βιβλία µε ιδιόχειρες αφιερώσεις των συγγραφέων

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:177-197, 2013
Summary (English)
Ελένη Τζουνοπούλου
Το φωτογραφικό αρχείο του Γεωργίου Ρίζου

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:199-202, 2013
Summary (English)
Αλεξάκη Ευγενία , Παπαχρίστου Α. Κωνσταντίνος , Ελίζα Πολυχρονιάδου
Αρχείο Δημήτρη Δάβη

MOUSEIO BENAKI 10, 2010:203-216, 2013
Summary (English)