ΜΠΕΝΑΚΗ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Διεθνείς συνεργασίες
Μουσείο Μπενάκη – Princeton University.
Υπεύθυνοι & πληροφορίες: Δρ. Σταύρος Βλίζος (Μουσείο Μπενάκη), Δρ. Δημήτρης Γόντικας (Princeton University Seeger Center for Hellenic Studies), research@benaki.gr.

Πρόκειται για μια συμφωνία συνεργασίας (Memorandum of Understanding) στην οποία ορίζεται ένα ευρύ φάσμα κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και μουσειακών δραστηριοτήτων. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η συνεργασία είναι οι εξής: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη (Index for Christian Art), Νομισματική (Princeton University PrinNum Database), Σύγχρονη Τέχνη (Princeton University Art Museum), Ελληνικές Σπουδές (Princeton University Center for Hellenic Studies). Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας, διοργανώνονται ειδικά εργαστήρια, συνέδρια και διαλέξεις, θα πραγματοποιούνται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Princeton University Program Seeger Center for Hellenic Studies στο Μουσείο Μπενάκη και θα προγραμματίζονται επισκέψεις και ανταλλαγές ειδικών ερευνητών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.