ΜΠΕΝΑΚΗ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΙII. Συντήρηση έργων τέχνης

Μέσα από τη λειτουργία επτά εξειδικευμένων εργαστηρίων, το Μουσείο Μπενάκη δημιουργεί ένα κατάλληλο πλαίσιο έρευνας στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης των έργων τέχνης.

Με γνώμονα την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς επιδιώκεται ο διαρκής εκσυγχρονισμός των τεχνικών μέσων επεμβατικής, αλλά και προληπτικής συντήρησης, γεγονός που τελικά συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων κανόνων στο πλαίσιο πάντοτε της δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Για την ολοκληρωμένη έρευνα και συντήρηση των έργων, τα επιμέρους εργαστήρια συνεργάζονται συστηματικά με ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια συντήρησης άλλων μουσείων και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού με συναφείς στόχους και ενδιαφέροντα. Παράλληλα, το τμήμα συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, πετυχαίνοντας έτσι, τόσο την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες όσο και την ανανέωση του τεχνολογικού του εξοπλισμού.