ΜΠΕΝΑΚΗ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΙI. Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες

Οι ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές και τα σύγχρονα κοινωνικά μηνύματα, καθιστούν τον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών βασικό άξονα για την οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσείων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το Μουσείο Μπενάκη, αφού η χρήση των νέων τεχνολογιών στηρίζει δημιουργικά τους ιδιαίτερους στόχους του Ιδρύματος. Η συστηματική προώθηση της έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής αποτελεί προτεραιότητα για το Μουσείο.
Στόχος είναι η βελτίωση και διεύρυνση των μέσων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, καθώς και η δημιουργία νέων προγραμμάτων (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό, online βιβλιογραφικοί κατάλογοι, πρότυπα τεκμηρίωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεχνικές συντήρησης τεκμηρίων, κ.ά.).
Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο ιδρύθηκε το 1991, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με σημαντικότερη δράση την ανάληψη της διοργάνωσης στην Ελλάδα του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του CIDOC το 2008.
Επιπρόσθετα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία για την επικοινωνία και τη συνέργεια μεταξύ επιστημόνων των μουσείων, για ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει τη διοργάνωση σεμιναρίων με φορείς του εξωτερικού και τη συμμετοχή στο «Δίκτυο Ανθρώπων του Μουσείου» το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011.