ΜΠΕΝΑΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Συστήµατα Τεκµηρίωσης και ∆ιαχείρισης
µουσειακών αντικειµένων


FOCUS-MUSEUM PLUS

Το σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης των αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου και του υλικού του τμήματος των Φωτογραφικών Αρχείων.

Το σύστημα αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Συλλογών και Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 2004-2006).

ΚΛΕΙΩ-ΜΙΤΟΣ: σημασιολογικό σύστημα τεκμηρίωσης πολιτισμικών πληροφοριών

Το σύστημα ΚΛΕΙΩ-ΜΙΤΟΣ αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων STRIDE (1992-1993) και ΠΟΛΕΜΩΝ (ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1997). Το ΚΛΕΙΩ-ΜΙΤΟΣ είναι ένα οντοκεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης πολιτισμικών πληροφοριών που χρησιμοποιεί το σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων SIS. Χαρακτηριστικά του είναι η ανοιχτή και δυναμικά εξελισσόμενη δομή των δεδομένων που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εξειδίκευσης των εισαγομένων πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο:
http://www.ics.forth.gr/isl/projects/projects_individual.jsp?ProjectID=20

Άλλοι φορείς που συμμετείχαν ήταν: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εταιρείες Epsilon A.E. και Intrasoft.Σύστημα διαχείρισης συλλογών ΜΙΤΟΣ-CMDB

Το σύστημα ΜΙΤΟΣ-CMDB αναπτύχθηκε για να καλύψει την ανάγκη ηλεκτρονικής διαχείρισης των αντικειμένων των συλλογών από τους αντίστοιχους επιμελητές του Μουσείου. Ως έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΕΜΩΝ (ΕΠΕΤ ΙΙ, 1995-1997) αναπτύχθηκε σε πρωτοτυπική μορφή.

Σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης Μουσείων CDS-ISIS

Το Καναδικό σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης Μουσείων CDS-ISIS παραμετροποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε το 1991 για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της Βιβλιοθήκης και για την τεκμηρίωση της συλλογής Ζωγραφικής, Σχεδίων και Χαρακτικών του Μουσείου.
Γενικά
Τεχνολογίες των Πολυµέσων και του ∆ιαδικτύου
Τεχνολογίες ∆ιαδικτύωσης µε άλλα Μουσεία και πολιτιστικούς οργανισµούς
Το ενηµερωτικό δελτίο Μίτος