ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εργαστήριο
Συντήρησης Τοιχογραφίας


Το Εργαστήριο Συντήρησης Τοιχογραφίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 όταν προέκυψε η ανάγκη συντήρησης και έκθεσης, των αποθηκευμένων μέχρι τότε στο μουσείο, τοιχογραφιών. Παρά τον περιορισμένο αριθμό των έργων αυτών, το εργαστήριο συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία του παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης προς τρίτους, εκπονώντας σχετικές μελέτες και αναλαμβάνοντας τη συντήρηση έργων που ανήκουν σε άλλους μουσειακούς φορείς ή και ιδιώτες.


Άλλα Eργαστήρια:
Εικόνας - Ελαιογραφίας και Ξυλόγλυπτου
Κεραμικού
Μετάλλου - Γυαλιού και Οστέινου υλικού
Υφάσματος
Φωτογραφίας
Χαρτιού