ΜΠΕΝΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Συνεργασίες

Ερευνητικά κέντρα

Για τη συνολικότερη έρευνα των αντικειμένων το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Κέντρο Λίθου του ΥΠΠΟ, την εταιρεία Θετικές Επιστήμες Για την Τέχνη, Ιστορία και Συντήρηση (THETIS), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εργαστήριο Φυσικοχημείας του ΤΕΙ Αθηνών, το Fitch Laboratory της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με κέντρα συντήρησης του εξωτερικού, καθώς και με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, αναπληρώνοντας έτσι την έλλειψη ειδικού εξοπλισμού φυσικοχημικών αναλύσεων εντός του Μουσείου.
Μουσεία και Συλλογές

Το Τμήμα συνεργάζεται με ελληνικά Μουσεία και Ιδρύματα, για την επίλυση προβλημάτων συντήρησης, έκθεσης και δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως με τη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π, τη Βρετανική Πρεσβεία, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, το Θεατρικό Μουσείο, το Ίδρυμα Ποντιακών Μελετών, το Λαογραφικό Μουσείο Κύπρου, το Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, το Μουσείο Γιάννη Τσαρούχη, το Μουσείο του Παλαιού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδιού, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το ΚΕΔΑΚ και το Υπουργείο Β. Ελλάδος, κ.ά.
Εκπαιδευτικοί φορείς

Το Τμήμα σε συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, δίνει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους σπουδαστές συντήρησης να κάνουν στα εργαστήρια την πρακτική τους άσκηση. Κατά τη διάρκειά της τους παρέχεται η δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με το αντικείμενο της εξειδίκευσής τους, να κάνουν χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και να έχουν πρόσβαση σε μία διαρκώς εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη.

Γενικά
Αρμοδιότητες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους φορείς
Επικοινωνία