ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους φορείς

Από το 2000 το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη αναλαμβάνει τη συντήρηση αντικειμένων που ανήκουν σε ιδιώτες και άλλους φορείς, όπως Μουσεία, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Ναούς, Μονές, καθώς και την εκπόνηση μελετών για τον τρόπο έκθεσης, φύλαξης και αποθήκευσής τους.

Ορισμένες από τις εργασίες που έχει αναλάβει είναι:
  • Συντήρηση έργων τέχνης σε χαρτί του Ιδρύματος Γ. Τσαρούχη.
  • Σωστικές επεμβάσεις σε ελαιογραφίες του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.
  • Συντήρηση του συνόλου των εικόνων του Ιδρύματος Αβέρωφ.
  • Συντήρηση ελαιογραφιών του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξειδιού.
  • Συντήρηση ελαιογραφιών της Alpha Bank.
  • Συντήρηση του τέμπλου και του δεσποτικού θρόνου του ναού του Προφήτη Ηλία Τυρνάβου.
  • Συντήρηση ενός σπερβεριού από το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά».
  • Συντήρηση υφασμάτων του Συλλόγου των Φίλων της Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα».
  • Συντήρηση και αποθήκευση έργων από χαρτί της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.

Γενικά
Αρμοδιότητες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συνεργασίες
Επικοινωνία