ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Ευρωπαïκά Προγράμματα

Το Τμήμα Συντήρησης συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, καθώς και σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Τα προγράμματα που έχει συμμετάσχει είναι τα εξής:

  • TISSUS market place for textile images and patterns της κατηγορίας Esprit 20718. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μελέτη, καταγραφή, φωτογράφηση και συντήρηση της κοπτικής συλλογής.
  • LASERART. Έρευνα και εφαρμογή μη καταστροφικών μεθόδων, βασισμένων στη χρήση laser, για τη διάγνωση των προβλημάτων συνοχής μεταξύ των διαφορετικών στρωμάτων των εικόνων και των τοιχογραφιών.
  • JewelMed. Αναγνώριση, ανάλυση και συγκριτική μελέτη των τεχνικών χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας που χρησιμοποιούνταν από τον 7ο έως και τον 1ο αι. π.Χ. στην περιοχή της Μεσογείου.
  • HolAuthentic. Τοποθέτηση ενός ολογράμματος σε κατάλληλα επιλεγμένο σημείο έργων (μη ορατό με γυμνό μάτι), ώστε να καθίσταται αδύνατη η αντικατάστασή τους από πλαστά.

Γενικά
Αρμοδιότητες
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους φορείς
Συνεργασίες
Επικοινωνία