ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εργαστήριο
Εικόνας - Ελαιογραφίας και Ξυλόγλυπτου


Στο Εργαστήριο συντηρούνται εικόνες της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής, ελαιογραφίες ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ξυλόγλυπτα από την Λαογραφική και Ισλαμική Συλλογή, καθώς αντικείμενα από τη Συλλογή Παιχνιδιών του Μουσείου.

Στη διάρκεια λειτουργίας του Εργαστηρίου έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος αναλύσεων που αφορούν στην ταυτοποίηση του φορέα (ξύλου ή υφάσματος), της προετοιμασίας, των χρωστικών και των συνδετικών τους μέσων. Από τις εργασίες αυτές συχνά προκύπτουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά στη δομή και τον τρόπο κατασκευής των έργων. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις έγινε επαναχρονολόγηση πολλών έργων μετά τις εργασίες συντήρησης και την αφαίρεση νεότερων επεμβάσεων.

Αγία Αικατερίνη. © Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης Θαλασσογραφία. © Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης Ξυλόγλυπτη κασέλα. © Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης


Άλλα Eργαστήρια:
Κεραμικού
Μετάλλου - Γυαλιού και Οστέινου υλικού
Τοιχογραφίας
Υφάσματος
Φωτογραφίας
Χαρτιού