ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
 
Πρόγραµµα «Μελίνα»
Το πρόγραµµα «Μελίνα» είναι µία συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού, του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης, µε στόχο την επαφή των παιδιών µε την τέχνη, µέσα από την εκπαίδευση.

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη ανέλαβε το 1995-96 τη µελέτη, τον προγραµµατισµό και το συντονισµό του τοµέα της µουσειακής αγωγής, µε θέµα το λαϊκό πολιτισµό. Στο υλικό που ετοιµάστηκε για το σκοπό αυτό περιλαµβάνονται εκδόσεις για τα έθιµα και τους βασικούς τοµείς της παραδοσιακής τέχνης, προτάσεις για δραστηριότητες και πλούσια βιβλιογραφία. Σε επιλεγµένες περιοχές της Ελλάδας εκπονήθηκαν εικοσιέξι εκπαιδευτικά προγράµµατα, που απευθύνονται σε µαθητές Α’ ∆ηµοτικού. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν υλικό προετοιµασίας για τον εκπαιδευτικό και µία ιστορία ή ένα παιχνίδι για τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό υλικό που εκδόθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Μελίνα» δανείζεται από το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη σε µορφή εκπαιδευτικών φακέλων.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα σχολεία