ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εκπαιδευτικοί Φάκελοι
Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό με θέματα που αντλούνται από τις συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου και δανείζονται σε εκπαιδευτικούς φορείς για διάστημα 15 ημερών.