ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
για Προσωρινές Εκθέσεις
Το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων συµµετέχει στις περιοδικές εκθέσεις που παρουσι- άζονται στο Μουσείο Μπενάκη, εκδίδοντας ειδικά έντυπα που είτε βοηθούν τους εκπαιδευτι- κούς να προετοιµάσουν την επίσκεψη της οµάδας τους είτε συνοδεύουν τους ίδιους τους νεαρούς επισκέπτες στους εκθεσιακούς χώρους.

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, παράλληλα µε το έντυπο, παρουσιάζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε το εκάστοτε θέµα της περιοδικής έκθεσης.